Rännhola Rockers

Ängeln mittemot

Text/Musik: P. Portström

I många år så har vi bott grannar, hon och jag.
Det hände inget särskilt, för än så en dag.
Utan minsta varning slog blixten ner i mej.
Och plötsligt existerade ingen annan tjej.

Så gick jag där och grubbla', vad ska jag göra säg?
Jag vet knappt vad hon heter, inte om hon gillar mej.
Om jag bara vågat gå och ringa på,
vad skulle hon väl tycka och tänka om mej då?

Det bor en ängel i lägenheten mitt emot.
Det bor en ängel i lägenheten mitt emot.
Och fast hon inte har, sina vingar kvar,
så tycker jag att hon är underbar.

Jag önskar att jag visste mycket mer om hennes liv.
Tycker hon att jag är barnslig, kanske rentutav naiv?
Alla mina frågor, dom finns ännu kvar.
Ska jag nå'nsin finna alla dessa svar.

Jag ser nu att det lyser i hennes lägenhet,
så hon är nog hemma men det är allt jag vet.
Jag har hennes nummer i min telefon.
Hon är så väldigt nära, men ändå så långt ifrån.

Det bor en ängel i lägenheten mitt emot...

solo

Friskt vågat hälften vunnet. Det är ju visst och sant.
Och ska man vinna får man satsa, en och annan slant.
Om jag ringer upp, vilket svar ska jag då få?
Ska hon skratta ut mig? Eller bara slänga på?

Det bor en ängel i lägenheten mitt emot. (Höjning)
Det bor en ängel i lägenheten mitt emot.
Det bor en ängel i lägenheten mitt emot.
Hon verkar rätt så rar.
Och vilket leende hon har.
Det bor en ängel i lägenheten mitt emot...