Rännhola Rockers

2007-09-12

2007-09-12 00:00

Idag fick vi NÄSTAN 500st. "Full tank & nästan pank" men det var tryckfel på dem så de fick gå i retur till tryckeriet, så vi får hoppas att det kommer nya om några dagar.... / Per