Rännhola Rockers

2005-06-10

2005-06-10 00:00

I kväll så har vi visats två gånger på Gävle/Dala nytt på TV!!!! Ett tre minuter långt inslag om oss visades vid två tidpunkter och resultatet var verkligen lyckat. Vi har nu blivit riktiga ambassadörer för raggarkulturen.